Nasza oferta


WYSTAWA STAŁA

"Początki państwa polskiego"

Nasza główna wystawa poświęcona jest początkom państwowości polskiej. Pokazujemy na niej zabytki (także ich repliki) związane z tym tematem, pochodzące z całej Polski. Chronologiczne wystawa obejmuje okres od początków X w. (czyli jeszcze przed Mieszkiem I) do wieku XIII.
WYSTAWA STAŁA

"Motywy słowiańskie w sztuce"

Na tej wystawie pokazujemy słowiańską kulturę naszych przodków widzianą oczami artystów różnych epok. Od wieków nawiązywali oni w swej twórczości do początków państwa polskiego. Prawdziwa eksplozja takich zainteresowań nastąpiła w 1. połowie XIX w. i trwa do dziś.
WYSTAWA STAŁA

"Piastów malowane dzieje"

Wystawa przedstawia XIX-wieczne wyobrażenia malarzy o początkach państwa polskiego oraz dynastii piastowskiej. Zawiera ona oryginalne obrazy, na których można zobaczyć nie tylko wyobrażenia Mieszka I czy Bolesława Chrobrego, lecz także ważne wydarzenia, także te legendarne, kojarzone z tą epoką.
WYSTAWA STAŁA

"Ceramika gnieźnieńska"

Wystawa prezentuje kilkaset romańskich płytek ceramicznych oraz późniejszy kafli piecowych (XV-XIX w.) z terenów Gniezna i okolic. Jest to fragment naszej bogatej i wyjątkowej kolekcji tego rodzaju zbiorów, należącej do jednej z największych w Europie.
WYSTAWA STAŁA

"Sztuka romańska w Polsce"

Wystawa opowiada o sztuce romańskiej we wczesnośredniowiecznej Polsce. W jednym miejscu zgromadziliśmy różne przykłady sztuki romańskiej, w postaci oryginalnych detali architektonicznych oraz ich kopii, z całej Polski.
WYSTAWA STAŁA

"Gniezno. Stąd do przeszłości"

Wystawa opowiada o historii Gniezna - miasta, którego historia nie wiąże się tylko z początkami państwa polskiego. Prezentujemy jego dzieje dosyć przewrotnie, zaczynając naszą opowieść od dnia dzisiejszego i cofając się z nią aż do pradziejów.
WYSTAWA CZASOWA

"Początki Litwy"

Wystawa przybliża historię Litwy począwszy od wielkiej różnorodności zasiedlających ją plemion, przez okres wczesnośredniowiecznych wojen i krucjat aż po narodziny państwa.

Wystawa otwarta jest do 22 września 2024 r.
WYSTAWA CZASOWA

"Wielolecie Muzeum"

W 2023 r. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie obchodzi „wielolecie”, czyli wiele jubileuszy w jednym. W związku z wszystkimi rocznicami, powstała specjalna wystawa czasowa pokazującą historię naszego Muzeum oraz gnieźnieńskiego muzealnictwa w ogóle.

Wystawa otwarta jest do 31 grudnia 2023 r.
WYSTAWA CZASOWA

"Black Metal. Kowalstwo wczesnośredniowieczne"

Ekspozycja prezentowała zagadnienia związane z technologią żelaza i jego stopów, to znaczy ze stosowanymi w okresie wczesnośredniowiecznym materiałami oraz technikami wytwórczymi.

Wystawa otwarta była do 10 października 2023 r.
WYSTAWA CZASOWA

"Piast surwiwal. Człowiek i las 1000 lat temu"

To opowieść o słowiańskiej puszczy. Przestrzeń podzielono na trzy części: Dzika puszcza, Leśny prześwit i Gród – fabryka drewna.

Wystawa otwarta była do 18 czerwca 2023 r.


1 2 3 4 następna