Poznaj nas


Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia
 


Przez lata zarówno praca poprzedników, jak i obecne działania, dostarczają Muzeum uznanie w postaci licznych nagród i wyróżnień. Niewątpliwie świadczy to o dużym zaangażowaniu, jakie wkładamy w realizację każdego zadania, ale także o dostrzeganiu naszego wysiłku na zewnątrz przez innych muzealników. Jak się jednak okazuje, sukcesy odnosimy nie tylko w dziedzinach związanych z nauką, sztuką, czy historią.

  2023

NOMINACJA

 

ARCHEOLOGI-CZNA WYSTAWA 2022 ROKU

 

III NAGRODA

W ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Muzeum Historii Polski na Wydarzenie Historyczne Roku 2022 w kategorii wystawa.

 

Tytuł dla wystawy "Wielka Lechia - wielka ściema" przyznany w konkursie "Archeologiczna sensacja 2022 roku", organizowanym przez czasopismo "Archeologia Żywa".

 

W kategorii „Działalność naukowa i wydawnicza", w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2022”, za publikację "Stanowisko 15c. Wyniki badań archeologicznych".

  2022
III NAGRODA W kategorii „Działalność promocyjna i popularyzatorska", w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2021”, za projekt "Piast Superstars".
III NAGRODA W kategorii „Działalność wystawiennicza", w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2021”, za wystawę „Sztukosłowiańskość. Słowiańszczyzna w polskim malarstwie, rysunku i grafice od XIX wieku”.
WYRÓŻNIENIE Wyróżnienie w kategorii „Działalność edukacyjna”, w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2021” za „Rodzinną ścieżkę zwiedzania po Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie”.

 

  2021

ARCHEOLOGI-CZNA WYSTAWA 2020 ROKU

Tytuł dla wystawy "Piast TOTAL WAR" przyznany w konkursie "Archeologiczna sensacja 2020 roku", organizowanym przez czasopismo "Archeologia Żywa".

WYRÓŻNIENIE

Wyróżnienie w kategorii „Działalność naukowa i wydawnicza" w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2020” za katalog wystawy czasowej „Słowianie połabscy”.

WYRÓŻNIENIE

Wyróżnienie w kategorii „Działalność edukacyjna, promocyjna i marketingowa” w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2020” za promocję inicjatyw muzealnych poprzez piosenki i teledyski.

NOMINACJA

Nominacja regionalna w ogólnopolskim konkursie na "Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej".

 

  2014
NAGRODA GŁÓWNA W kategorii „Aplikacja mobilna – edukacja”, w konkursie „Mobile Trends Awards 2013”, za aplikację mobilną 3D „W gnieźnieńskim grodzie”.

 

  2013
NOMINACJA W kategorii „Wystawy etnograficzne i archeologiczne”, w „33. Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2012”, za wystawę „Początki Państwa Polskiego”.
WYRÓŻNIENIE W kategorii „Działalność edukacyjna, promocyjna, marketingowa”, w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2012”, za edukacyjną stronę internetową Muzeum: www.edukacja.mppp.pl.

 

  2012
I NAGRODA W kategorii "Działalność naukowa, konserwatorska i dokumentacja zbiorów", w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2011”, za konserwację zespołu rzeźb średniowiecznych w ramach projektu "Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Etap I".
NOMINACJA W kategorii "Konserwacja muzealiów", w „32. Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2011”, za za konserwację zespołu rzeźb średniowiecznych w ramach projektu "Ochrona dziedzictwa kulturowego Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Etap I".

 

  2011
I NAGRODA W kategorii "Działalność wystawiennicza", w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2010”, za wystawę „Stolica Prymasów”.
WYRÓŻNIENIE W kategorii "Wydawnictwa", w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce IZABELLA 2010”, za publikację: „Muzeum XXI wieku. Teoria i praxis”.

 

  2010
NAGRODA W kategorii "Działalność edukacyjna, promocyjna, marketingowa", w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2009”, za: "Zooart” - program edukacyjno-promocyjny do wystawy „Zoografika. 8. Gnieźnieńskie spotkania z plakatem”.
WYRÓŻNIENIE W kategorii „Działalność wydawnicza”, w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2009”, za katalog do wystawy: „Zoografika. 8 Gnieźnieńskie spotkania z plakatem”.

 

  2009
GRAND PRIX W kategorii "Działalność wystawiennicza", w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2008”, za wystawę „Ars Scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce”.
GRAND PRIX W kategorii "Działalność wydawnicza", w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2008”, za katalog wystawy: „Ars Scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce”.
NAGRODA W kategorii "Działalność edukacyjna, promocyjna, marketingowa", w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2008”, za "Dawne dzieje - program edukacyjno-promocyjny Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie”.

 

  2008
GRAND PRIX W kategorii "Działalność wystawiennicza", w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2007”, za wystawę „Archeologia podwodna”.
NAGRODA W kategorii „Wydawnictwa”, w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2007”, za katalog wystawy pt. „Muzeum dla Gniezna”.

 

  2007
GRAND PRIX W kategorii "Działalność wystawiennicza", w konkursie „Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2006”, za wystawę "Pokój i dobro. Franciszkanie Konwentualnie i Klaryski w Wielkopolsce od XVII do XIX w."