Wystawy


WYSTAWA CZASOWA

"PrzedPolska. Ziemie polskie w czasach plemiennych"

Wystawa przedstawia historię ziem polskich na długo przed chrztem Mieszka I i tworzeniem się państwa piastowskiego. To ponad 300 eksponatów z pięciu regionów reprezentatywnych dla późniejszych dzielnic: Wielkopolski, Małopolski, Śląska, Mazowsza i Pomorza.

Wystawa czynna jest do 2 października 2022 r.