Poznaj nas


Historia Muzeum

Historia Muzeum
 


Początki naszego Muzeum wiążą się z badaniami archeologicznymi prowadzonymi w Gnieźnie od końca lat 40. XX w. W związku z nimi, w 1956 r. powołano pierwszą placówkę muzealną – Oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Jego zadaniem była prezentacja wyników badań archeologicznych oraz oczywiście opieka nad pozyskanymi w czasie ich trwania zabytkami. Ówczesna siedziba gnieźnieńskiego oddziału MAP, znajdowała się przy ul. Św. Jana. W tym samym budynku była przychodnia lekarska. Już dawno, nie ma tam żadnego muzeum, ale przychodnia została.

W 1966 r. najwyższe władze państwowe w Warszawie podjęły decyzję, aby w Gnieźnie wybudować wielki kompleks edukacyjno-sportowy, Pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Było to oczywiście związana z ówczesnymi obchodami 1000-lecia państwowości polskiej. W kompleksie tym miało być miejsce dla muzeum. Ostatecznie, po kilku latach w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, powstał projekt całego kompleksu. Prace budowlane rozpoczęto w 1973 r. W tym samym roku, na bazie gnieźnieńskiego oddziału MAP, powołano samodzielną instytucję pn. Muzeum w Gnieźnie. Do czasu oddania do użytku nowego budynku, jego siedziba znajdowała się w budynku przy ul. Św. Jana. 

Prace budowlane nad kompleksem-pomnikiem trwały do 1978 r. Z pierwotnych, wielkich planów, ostatecznie wybudowano tylko kompleks trzech połączonych ze sobą budynków: Muzeum, Liceum oraz aulę widowiskową. Nowa siedziba Muzeum, była (i jest), jedną z niewielu zaprojektowanych w Polsce, specjalnie na potrzeby muzealne. Sam budynek zbudowany w stylu postmodernistycznym, był jak na owe czasy, bardzo nowoczesnym oraz bogato wykończonym. Marmury na posadzki sprowadzano aż z Węgier. Specjalną instalację artystyczną dla nowego Muzeum, zaprojektowała znana już wówczas artystka Magdalena Abakanowicz.

Nowe Muzeum w Gnieźnie nie zajmowało się już wyłącznie wczesnym średniowieczem, ale także historią samego miasta i jego okolic. Dopiero w 1983 r. otwarto w Muzeum pierwszą wystawę stałą pn. „Początki Państwa Polskiego”. Była ona wówczas jedną z najnowocześniejszych w Polsce. W tym samym roku oficjalnie nadano nową nazwę – Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.