Zamówienia publiczne


Plan zamówień publicznych 20242024-05-16

Modernizacja instalacji grzewczej w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

2023-08-29

Zapytanie ofertowe dot. biegłego rewidenta

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok, zakończone sporządzeniem pisemnych opinii wraz z raportami (w dwóch egzemplarzach) w szczególności o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową oraz wynik finansowy instytucji. W razie konieczności w ramach usługi należy wziąć pod uwagę udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2023 i 2024 rok celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Sprawozdanie dotyczy Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, dla którego organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.Dane kontaktowe

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno
t: 61 426 46 41
e: sekretariat@muzeumgniezno.pl

NIP: 784-10-10-561, REGON: 639755382

PKOBP Oddział 1 w Gnieźnie
PL 16 1020 4115 0000 9402 0004 0816

Wycieczki, zajęcia muzealne, zwiedzanie indywidualne:
t: 61 426 46 41 w. 210
e: rezerwacje@muzeumgniezno.pl


ZAJRZYJ DO NAS

   

Godziny otwarcia

od poniedziałku do niedzieli
od 9.00 do 18.00
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego
Piastoziemcy
Wczesneśredniowiecze