Wynik wyszukiwania

Szydło, Gniezno, X - XI w.

Szydło, Gniezno, X - XI w.

Opis
Szydło żelazne wykonane z drutu o przekroju czworokątnym. Drut jest wyraźnie zaokrąglony bliżej ostrza. Główka szydła lekko poszerzona, płaska i czworokątna. Przedmiot został odkryty podczas badań wykopaliskowych prowadzonych w 1937 r., pod kierownictwem J. Kostrzewskiego.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
X - XI w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Długość: 11,0 cm; szerokość: 0,3 cm

Numer inwentarzowy
1987:3/154

Licencja otwarta
   
left
   
right