Wynik wyszukiwania

Szydło, Gniezno, X - XI w.

Szydło, Gniezno, X - XI w.

Opis
Lekko pogrubione, żelazne szydło wykonane z drutu o przekroju okrągłym. Główka w obiekcie jest ukośnie ścięta. Przedmiot został odkryty podczas badań wykopaliskowych prowadzonych w 1937 r., pod kierownictwem J. Kostrzewskiego.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
X - XI w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Długość: 8,3 cm; szerokość: 0,3 cm

Numer inwentarzowy
1987:3/153

Licencja otwarta
   
left
   
right