Nasza oferta


Wynik wyszukiwania


Pocztówka fotograficzna, Gniezno,1915 r.

Opis
Pocztówka - Gniezno. Na awersie znajduje się widok na budynek Poczty, kościół ewangelicki i pomnik poległych w 1870 r. W prawym, górnym rogu napis: Gnesen – Post, evangel. Kirche u. Kriegerdenkmal. Na rewersie jest oznaczenie zakładu produkcyjnego: Verlag v. Fr. Baensch (Alfred und Ewald Baensch), Gnesen.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
XIX-XX w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
brak

Numer inwentarzowy
MPPPG/H/4801

Licencja otwarta
   
left
   
right