Wynik wyszukiwania


Pocztówka, Gniezno, XIX-XX w.

Opis
Pocztówka - Gniezno. Na awersie jest widok na Katedrę gnieźnieńską. Na rewersie umieszczono miejsce wydania: Drukarnia Atom w Poznaniu.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
XIX-XX w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
brak

Numer inwentarzowy
MPPPG/H/5774

Licencja otwarta
   
left
   
right