Nasza oferta


"Piast surwiwal. Człowiek i las 1000 lat temu"

Zdjęcie ilustrujące artykuł: "Piast surwiwal. Człowiek i las 1000 lat temu"
 


Dziś las jest dla nas czymś innym niż był dla ludzi żyjących w odległych czasach. We wczesnym średniowieczu stanowił dominujący element krajobrazu i jego wpływ można odnaleźć właściwie we wszystkich aspektach kultury tego czasu. Stanowił podstawową bazę produkcyjną ówczesnej gospodarki, ale i dostarczał inspiracji w zakresie wierzeń, zarówno dla pogan, jak i chrześcijan. Najwięcej informacji posiadamy w zakresie pozyskiwania przez Słowian pożytków leśnych, mniej przebadany jest jego wymiar symboliczny.

W rozważaniach nad lasem średniowiecznym należy brać pod uwagę, oprócz tradycyjnych źródeł pisanych, źródła wykopaliskowe oraz otwierające nowe perspektywy badawcze – środowisko geograficzne. Dzięki interdyscyplinarnym projektom naukowym nasza wiedza o lasach sprzed 1000 lat ciągle się poszerza, choć nadal nie znamy odpowiedzi na wiele pytań. Nie ma na przykład zgodności co do oszacowania poziomu zalesienia ówczesnej Polski.

Wystawę „Piast surwiwal. Człowiek i las 1000 lat temu” otwiera oś czasu prezentująca dzieje lasów na naszych terenach od czasów prehistorycznych. Daje ona wyobrażenie, jaką częścią przyrodniczej historii jest wczesne średniowiecze. Tuż obok pojawiają się cztery zagadnienia, wprowadzające w tematykę wystawy: czym był las dla ludzi w średniowieczu, jak las opisywali dawni kronikarze, jak mogły wyglądać lasy w Wielkopolsce we wczesnym średniowieczu, czy do dziś przetrwały słowiańskie puszcze.

Pozostałe trzy części wystawy to: Dzika puszcza, Leśny prześwit i Gród – fabryka drewna. Podział ten odpowiada ówczesnym relacjom człowieka ze środowiskiem leśnym, które stopniowo sobie podporządkowywał. Każdą część otwiera krótkie wprowadzenie, po którym następuje opowieść o roślinach i drzewach, zwierzętach i ludziach oraz grzybach. Narrację zbudowano w oparciu o źródła pisane, ciekawostki przyrodnicze, zabytki archeologiczne i artefakty pozyskane od odtwórców historycznych i przyrodników.

Wystawie towarzyszy ścieżka sensoryczna pozwalająca na doświadczenie lasu i jego pożytków za pomocą różnych zmysłów: dotyku, zapachu i dźwięku. Są również edukacyjne skrzynie surwiwalowe, dzięki którym można prześledzić krok po kroku przebieg różnych metod naukowych badających przestrzeń leśną. Przed wyjściem z wystawy zwiedzający poproszeni zostali o wykonanie prostych czynności, które mogą przyczynić się do ochrony środowiska leśnego.

Wystawa otwarta jest do 18 czerwca 2023 r.

Organizator wystawy:
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Kuratorzy wystawy, autorzy tekstów:
Michał Ostrowski (Mohort)
Magda Robaszkiewicz (MPPP)
Natalia i Maciej Jędrzejczak (Kasztelania Ostrowska)
współpraca:
Barbara Kudławiec (Kasztelania Ostrowska, Polskie Towarzystwo Mykologiczne)
Sambor Czerwiński (UAM w Poznaniu)

Członkowie zespołu kuratorskiego:
Marcelina Chrzanowska (MPPP)
Sylwia Czechowska (MPPP)
dr Tomasz Janiak (MPPP)
Jakub Pera (MPPP)

Koncepcja aranżacyjna i grafika:
YOS (yos-studio.com)

Współpraca:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Oddział w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Konsultacje naukowe:
prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko
prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki

Audioprzewodnik w wersji polskiej:
Michał Ostrowski

Tłumaczenie i audioprzewodnik w wersji angielskiej:
Dorian Sobołtyński

Fotografie:
Anna Grzybowska-Orchowska
Zbigniew Jagielski
Michał Jędrzejczak
Barbara Kudławiec
Mariusz Grzegorz Lemantowicz
Dariusz Pietraszewski (MPPP)
Marek Piguła
Sebastian Uciński
Karol Wróbel

Mobilny Przewodnik MPPP:
Anna Lubczyńska (MPPP)

Filmy:
Jakub Dzionek (MuviLab)

Udział w filmach:
prof. UwB dr hab. Piotr Guzowski
prof. UAM dr hab. Piotr Kołaczek
prof. dr hab. Mariusz Grzegorz Lamentowicz

Copywriter:
Izabela Anna Budzyńska

Korekta językowa:
Marzena Krzyżanowska

Promocja:
Marcelina Chrzanowska (MPPP)
Jakub Pera (MPPP)

Realizacja:
Pracownicy MPPP

Filmy „Dzika puszcza pełna zwierza! Myśliwi tysiąc lat temu” i „Cieśla wśród Słowian”, Warsztaty Archeologii Żywej dzięki uprzejmości autorów.

Ścieżka dźwiękowa pochodzi z płyty „Wielkie koncerty polskiej przyrody” 2 (wydawca: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu Leśne Studio Filmowe; realizacja nagrania: Tomasz Ogrodowczyk). 

Patronat honorowy:
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Patronat medialny:
Archeologia Żywa
Historykon
Radio Poznań
TVP 3 Poznań

Zabytki ze zbiorów:
Muzeum Archeologicznego w Krakowie
Muzeum Archeologicznego w Krakowie, oddziału w Nowej Hucie
Muzeum Archeologicznego, oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia
Muzeum Historycznego w Sanoku
Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
Muzeum Okręgowego w Toruniu
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Muzeum Okręgowego w Lesznie
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Muzeum w Gliwicach
Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie, oddziału Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Rezerwatu Archeologicznego Gród Wczesnopiastowski w Gieczu, oddziału Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk


wystawa czasowa gniezno piast surwiwal las człowiek i las


MIEJSCE:
Muzeum Początków Państwa Polskiego
TYP WYSTAWY:
WYSTAWA CZASOWA
WSTĘP:
REZERWACJA:
61 426 46 41 w. 210
rezerwacje@muzeumgniezno.pl

WIĘCEJ