Zobacz też


Wczesneśredniowiecze.pl

Wczesneśredniowiecze.pl
 


Wczesneśredniowiecze.pl to portal internetowy prowadzony przez nasze Muzeum. Przeznaczony jest dla tych wszystkich, którzy interesują się początkami naszego państwa oraz wczesnym średniowieczem w ogóle.

Projektując go, korzystaliśmy z doświadczeń istniejących już portali historycznych, które z powodzeniem popularyzują wiedzę na temat przeszłości. Czym więc się odróżniamy?

To miejsce, gdzie historycy, archeolodzy, historycy sztuki – słowem wszyscy badacze zajmujący się tym okresem – w przystępny sposób dzielą się swoją wiedzą. Nie chodzi nam o pokazywanie „prawdy” historycznej, a o rzetelną prezentację stanu badań, czyli tego, co wiemy na temat interesującego nas wycinka przeszłości oraz aktualności ze świata nauki.

Do współpracy zapraszamy również odtwórców, którzy mają wiele ciekawego do powiedzenia, w szczególności w kwestiach związanych z ówczesnym życiem codziennym.