Wynik wyszukiwania


Miecz dwuręczny, miejscowość nieznana, XIV-XV w.

Opis
Miecz późnośredniowieczny. Ze względu na jego rozmiary, a co za tym idzie, także ciężar, walczono, trzymając miecz oburącz. Dlatego trzpień rękojeści jest znacznie dłuższy niż w jednoręcznych mieczach wczesnośredniowiecznych.

Lokalizacja
-

Datowanie
XIV-XV w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Długość: 134,0 cm; długość głowni: 106,0 cm; szerokość maksymalna głowni: 5,4 cm; długość trzpienia: 28,0 cm; długość jelca: 26,5 cm

Numer inwentarzowy
MPPPG/H/4

Licencja otwarta
   
left
   
right