Wynik wyszukiwania

Przęślik, Gniezno, X - XI w.

Przęślik, Gniezno, X - XI w.

Opis
Przęślik krążkowaty, z prostymi płaszczyznami przyotworowymi. Pzredmiot został odkryty podczas badań wykopaliskowych prowadzonych w 1938 r., w ogrodzie prepozytalnym przy ulicy Ks. Prym. J. Łaskiego i Jeziornej.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
X - XI w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 1,4 cm; średnica obrzeża: 3,2 cm

Numer inwentarzowy
1988:10/479/102

Licencja otwarta
   
left
   
right