Wynik wyszukiwania

Przęślik, Gniezno, X - XI w.

Przęślik, Gniezno, X - XI w.

Opis
Fragment dwustożkowatego, glinianego przęślika z zaokrąglonym załomem i lekko zaznaczonymi płaszczyznami przyotworowymi. Przedmiot został odkryty podczas badań wykopaliskowych prowadzonych w 1937 r., pod kierownictwem J. Kostrzewskiego.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
X - XI w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 1,5 cm; średnica obrzeża: 2,6 cm

Numer inwentarzowy
1987:3/133

Licencja otwarta
   
left
   
right