Wynik wyszukiwania


Pocztówka graficzna, Gniezno, 2000 r.

Opis
Pocztówka graficzna z reprodukcją barwnej akwareli M. Sołtysa. Przestawia widok na Górę Lecha z katedrą archidiecezjalną i jedną z kanonii (Kolegiaty 4A). Jest to ujecie d strony północno-zachodniego odcinka ul. Św Wojciecha (zza skrzyżowania z ul. Seminaryjną).

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
2000 r.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Długość: 15 cm; wysokość: 10,5cm

Numer inwentarzowy
MPPPG/H/6126

Licencja otwarta
   
left
   
right