Wynik wyszukiwania


Dokument - Zaświadczenie, Gdańsk, 1947 r.

Opis
Zaświadczenie o przybyciu z Anglii. Dokument wystawiony 07.09.1947 r. dla Franciszka Bachty przez Punkt Przyjęcia Gdańsk-Port Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Gdańsku. Posiadacz dokumentu służył w Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Na awersie znajdują się pieczęcie urzędowe.

Lokalizacja
Gdańsk, województwo pomorskie

Datowanie
1947 r.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 15,2 cm; szerokość: 22,8 cm

Numer inwentarzowy
MPPPG/H/7012

Licencja otwarta
   
left
   
right