Wynik wyszukiwania


Dokument - Wykaz osobisty, Gniezno, 1919 r.

Opis
Dokument - Wykaz osobisty nr 45. Pismo należało do Ewy Kaweckiej, mieszkanki Witkowa a wystawione zostało w dniu 06. 06. 1919 r. ( data, pieczątka oraz odręczna notatka urzędnicza znajdują się również na rewersie) przez Powiatową Komendanturę Wojskową w Witkowie. Wykaz stanowił rodzaj przepustki, pozwalającej na przebywanie na terenie danej miejscowości, wyzwolonej przez wojska wielkopolskie, w ramach obowiązków służbowych.

Lokalizacja
Witkowo, województwo wielkopolskie

Datowanie
1919 r.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 6,6 cm; szerokość: 4,5 cm

Numer inwentarzowy
MPPPG/H/7036

Licencja otwarta
   
left
   
right