Wynik wyszukiwania


Książka, Gniezno, 1919 r.

Opis
Wydanie broszurowe opowiadań Eugeniusza Korwin-Małaczewskiego. Przedmiot jest silnie zniszczony a zachowało się tylko 6 stron. Eugeniusz Korwin-Małaczewski (1897-1922) był prozaikiem i lirykiem, ochotnikiem armii rosyjskiej (1915-1917), oficerem I Korpusu Polskiego w Rosji (1917-1918), III Korpusu Polskiego w Rosji (1918), Brygady Murmańskiej (1918-1919), „Błękitnej” Armii Polskiej we Francji (1919-1922). Uzyskał odznaczenie Kawalera Virtuti Militari.

Lokalizacja
Obwód murmański, Rosja

Datowanie
1919 r.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 20,8 cm; szerokość: 15,8 cm

Numer inwentarzowy
MPPPG/H/7037

Licencja otwarta
   
left
   
right