Wynik wyszukiwania

Guzek, Gniezno, X - XI w.

Guzek, Gniezno, X - XI w.

Opis
Guzek jest wykonany z bursztynu i ma płasko-kulisty kształt. Przedmiot o wyraźnej barwie żółtej, zmatowiałej. Powierzchnia jest lekko porowata. Guzek został odkryty podczas badań wykopaliskowych prowadzonych 1937 r., pod kierownictwem J. Kostrzewskiego.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
X - XI w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Długość: 0,7 cm; szerokość: 0,85 cm

Numer inwentarzowy
1987:3/9

Licencja otwarta
   
left
   
right