Wynik wyszukiwania


Pocztówka fotograficzna, Gniezno, 1904 r.

Opis
Pocztówka fotograficzna - Gniezno. Na awersie jest widoczna Ulica Warszawska. Na dolnej krawędzi wydrukowany napis: Gnesen – Warschauerstrasse.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
1904 r.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
brak

Numer inwentarzowy
MPPPG/H/4645

Licencja otwarta
   
left
   
right