Wynik wyszukiwania


Pocztówka fotograficzna, Gniezno, 1906 r.

Opis
Pocztówka - Gniezno. Kartka okolicznościowa ,,Pozdrowienie z Gniezna". Na awersie widoczna ulica Tumska. Wydana w 1906 r. przez ,,Księgarnię J. Wiśniewski".

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
1906 r.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
brak

Numer inwentarzowy
MPPPG/H/4662

Licencja otwarta
   
left
   
right