Wynik wyszukiwania

Pocztówka fotograficzna, Gniezno, 1909 r.

Pocztówka fotograficzna, Gniezno, 1909 r.

Opis
Pocztówka fotograficzna - Gniezno. Ulica Lipowa (obecnie B. Chrobrego) z pocztą. Na górnej krawędzi jest wydrukowany napis: Gnesen – Lindenstrasse mit dem Kaiserl. Postamt.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
1909 r.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
brak

Numer inwentarzowy
MPPPG/H/5873

Licencja otwarta
   
left
   
right