Wynik wyszukiwania

Pocztówka fotograficzna, Gniezno, 1940 - 1945 r.

Pocztówka fotograficzna, Gniezno, 1940 - 1945 r.

Opis
Pocztówka fotograficzna (awers) - Gniezno. Fragment parku przy dworcu kolejowym. Wzdłuż górnej krawędzi (na rewersie) jest nadruk: GNESEN / Kaiser-Friedrich-Platz. Powstała w latach 1940 - 1945.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
1940 - 1945 r.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 8,8 cm; szerokość: 13,7 cm

Numer inwentarzowy
MPPPG/H/4781

Licencja otwarta
   
left
   
right