Wynik wyszukiwania

Kolec gwoździa żelaznego

Kolec gwoździa żelaznego

Opis
Kolec gwoździa żelaznego o przekroju owalnym. Jest silnie zmineralizowany, szczególnie przy fragmencie z kości zwierzęcej. Przedmiot znaleziony w osadzie na dawnym Jeziorze Świętym, podczas badań archeologicznych prowadzonych w latach 2008 - 2009.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
Wczesne średniowiecze

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Długość: 4,0 cm; kość: 5,4 cm; szerokość: 0,4 cm; kość: 2,0 cm

Numer inwentarzowy
MPPPG/A/1160

Licencja otwarta
   
left
   
right