Wynik wyszukiwania

Naczynie typu Tornow

Naczynie typu Tornow

Opis
Naczynie nawiązujące do tzw. typu Tornow. Jest zdobioine w górnej części brzuśća dookolnymi, poziomymi żłobkami. Znalezione w osadzie, na dawnym Jeziorze Świętym podczas badań archeologicznych
prowadzonych w 2012 r.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
IX-X w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 29,0 cm; średnica brzegu: 28,5 cm; średnica brzuśca: 30,0 cm; śednica dna: 12, 5cm.

Numer inwentarzowy
MPPPG/A/1137

Licencja otwarta
   
left
   
right