Wynik wyszukiwania

Denar krzyżowy, Tarnowa, 2. połowa XI w.

Denar krzyżowy, Tarnowa, 2. połowa XI w.

Opis
Denar krzyżowy, Av.w polu, romboidalny krzyż perełkowy, Rv.krzyż kawalerski, między jego ramionami naprzemianlegle perełki i łuki z perełkami. Znaleziony w skarbie denarów krzyżowych na osadzie znajdującej się w pobliżu grodu w roku 2014.

Lokalizacja
Tarnowa, pow. Wrzesiński, województwo wielkopolskie

Datowanie
2. połowa XI w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość krawędzi: 1,80 mm; średnica obrzeża: 15,01 mm

Numer inwentarzowy
MPPPG/A/1313

Licencja otwarta
   
left
   
right