Wynik wyszukiwania

Pochewka grzebienia, Gniezno, wczesne średniowiecze

Pochewka grzebienia, Gniezno, wczesne średniowiecze

Opis
Pochewka grzebienia wykonana z poroża. Przedmiot jest obustronnie zdobiony ornamentem oczkowym i żłobkami, z zachowanymi jednocześnie żelaznymi nitami. Znaleziona w osadzie, na dawnym Jeziorze Świętym, podczas badań archeologicznych prowadzonych w 2008 r.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
Wczesne średniowiecze

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Długość: 14,5 cm; szerokość (w 1/2 dł.): 2,0 x 0,5 cm

Numer inwentarzowy
MPPPG/A/1069

Licencja otwarta
   
left
   
right