Wynik wyszukiwania

Nóż, Tarnowa, średniowiecze

Nóż, Tarnowa, średniowiecze

Opis
Nóż żelazny z jednostronnie wyodrębnionym trzpieniem. Przedmiot ma prostą linię głowni. Odkryrty w trakcie badań w roku 2014

Lokalizacja
Tarnowa, pow. Wrzesiński, województwo wielkopolskie

Datowanie
Średniowiecze

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Długość: 20,5 cm; szerokość w połowie długości: 3,5 cm

Numer inwentarzowy
MPPPG/A/1288

Licencja otwarta
   
left
   
right