Wynik wyszukiwania

Denar krzyżowy, Tarnowa, 2. połowa XI w.

Denar krzyżowy, Tarnowa, 2. połowa XI w.

Opis
Denar krzyżowy; Av. w polu, krzyż perełkowy, Rv. krzyż kawalerski, między jego ramionami naprzemianlegle perełki i kąty z perełkami. Znaleziony w skarbie denarów krzyżowych na osadzie znajdującej się w pobliżu grodu w roku 2014

Lokalizacja
Tarnowa, pow. Wrzesiński, województwo wielkopolskie

Datowanie
2. połowa XI w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość krawędzi: 2,0 mm; średnica obrzeża: 14,6 mm; waga: 1,0 g

Numer inwentarzowy
MPPPG/A/1280

Licencja otwarta
   
left
   
right