Wynik wyszukiwania

Denar krzyżowy, Tarnowa, 2. połowa XI w.

Denar krzyżowy, Tarnowa, 2. połowa XI w.

Opis
Denar krzyżowy; Av.w polu, romboidalny krzyż perełkowy, Rv.krzyż kawalerski, między jego ramionami naprzemianlegle perełki i łuki z perełkami. Znaleziony w skarbie denarów krzyżowych na osadzie znajdującej się w pobliżu grodu w roku 2014

Lokalizacja
Tarnowa, pow. Wrzesiński, województwo wielkopolskie

Datowanie
2. połowa XI w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość krawędzi: 1,37 mm; średnica obrzeża: 15,85 mm; waga: 1,05 g

Numer inwentarzowy
MPPPG/A/1275

Licencja otwarta
   
left
   
right