Wynik wyszukiwania

Kafel ze sceną kuszenia Chrystusa przez Diabła, Gniezno, XV w.

Kafel ze sceną kuszenia Chrystusa przez Diabła, Gniezno, XV w.

Opis
Kafel z przedstawieniem sceny kuszenia Chrystusa przez Diabła. Powierzchnia lica jest nieszkliwiona i ma ceglastą barwę. Odkryty w 1993 roku w trakcie badań prowadzonych na linii brzegowej dawnego jeziora Świętego.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
XV w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 16,6 cm; długość: 12,4 cm; szerokość: 8,0 cm

Numer inwentarzowy
1993:2/17

Licencja otwarta
   
left
   
right