Wynik wyszukiwania

Kafel z angobą, Gniezno, XVI, XVII w.

Kafel z angobą, Gniezno, XVI, XVII w.

Opis
Kafel uformowany z płaskiej płytki licowej z białą angobą na powierzchni lica. Powierzchnia kafla o barwie białej. Odkryty w roku 1994 w trakcie badań prowadzonych na linii brzegowej dawnego Jeziora Świetego.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
XVI, XVII w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 14,0 cm; dłudość: 20,5 cm; szerokość: 6,5 cm

Numer inwentarzowy
1994:3/80

Licencja otwarta
   
left
   
right