Wynik wyszukiwania

Kafel z nieznanym herbem, Gniezno, XV w.

Kafel z nieznanym herbem, Gniezno, XV w.

Opis
Kafel z wyobrażeniem nieznanego herbu. Tarcza herbowa na górnej krawedzi zwieńczona blankami. Powierzchnia kafla jest nieszkliwiona o barwie ceglasto - szarej. Odkryty w roku 1994 w trakcie badań prowadzonych na linii brzegowej dawnego Jeziora Świetego.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
XV w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 16,5 cm; długość: 16,8 cm; szerokość: 14,0 cm

Numer inwentarzowy
1994:3/61

Licencja otwarta
   
left
   
right