Wynik wyszukiwania

,,Nyja", Gdańsk, XXI w.

,,Nyja", Gdańsk, XXI w.

Opis
Grafika z cyklu ,,Panteon bogów słowiańskich" autorstwa Hanny Doli. Sceneria rozgrywa się w zimowym pejzażu, w otwartej przestrzeni (w śniegu widoczne ludzkie szkielety, a w tle wiejskie zabudowania). W centrum grafiki znajduje się krocząca w otoczeniu ptactwa (kruki?) postać kobieca w czepku, z rogami na głowie, z kosą w lewej i sierpem w prawej dłoni. W obramieniu umieszczone są m.in. motywy kości, czaszek.

Lokalizacja
Gdańsk, województwo pomorskie

Datowanie
2021 r.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 42,0 cm; szerokość: 29,7 cm

Numer inwentarzowy
MPPPG/S/2219

Bez licencji
   
left
   
right