Wynik wyszukiwania

,,Dola", Gdańsk, XXI w.

,,Dola", Gdańsk, XXI w.

Opis
Grafika z cyklu ,,Panteon bogów słowiańskich" autorstwa Hanny Doli. W centralnej scenie jest postać, stojącej pośród leśnych drzew, młodej kobiety w sukni, splatającej jeden ze swoich warkoczy. Po lewej stronie widać trzy mniejsze postaci kobiece podtrzymujące drugi warkocz. W obramieniu również powtarza się motyw warkocza.

Lokalizacja
Gdańsk, województwo pomorskie

Datowanie
2021 r.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 42,0 cm; szerokość: 29,7 cm

Numer inwentarzowy
MPPPG/S/2217

Bez licencji
   
left
   
right