Wynik wyszukiwania

,,Walka #2. Trumf nad złem", Kraków, XXI w.

,,Walka #2. Trumf nad złem", Kraków, XXI w.

Opis
Fotomontaż cyfrowy (druk) z cyklu ,,Susza", autorstwa Natalii Rex. To pionowa kompozycja, w której młoda kobieta, zamierzająca się, trzymaną oburącz, siekierą w kierunku klęczącego ludzkiego szkieletu. Ten z kolei, w paliczkach dłoni unosi różowy kwiat. Scena ukazana jest na wprost, w otwartej przestrzeni płatu ziemi zawisłego w przestworzach,

Lokalizacja
Kraków, województwo małopolskie

Datowanie
2019-2020

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 70,0 cm; szerokość: 50,0 cm

Numer inwentarzowy
MPPPG/S/2195

Bez licencji
   
left
   
right