Wynik wyszukiwania

,,Rozpoznanie", Kraków, XXI w.

,,Rozpoznanie", Kraków, XXI w.

Opis
Fotomontaż cyfrowy (druk) z cyklu ,,Susza", autorstwa Natalii Rex. To pionowa kompozycja podzielona na dwie strefy. Po lewej stronie znajduje się klęczący szkielet na ugorze. Po prawej, młoda kobieta w stroju słowiańskim, klęcząca na łąkowej roślinności. Scena spotkania postaci (ukazanych z boku): szkielet,,ręką" sięga we włosy kobiety, ona - wznosi prawą dłoń ku czaszce.

Lokalizacja
Kraków, województwo małopolskie

Datowanie
2019-2020

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 70,0 cm; szerokość: 50,0 cm

Numer inwentarzowy
MPPPG/S/2190

Bez licencji
   
left
   
right