Nasza oferta


Wynik wyszukiwania


Pocztówka fotograficzna, Gniezno, 1907 r.

Opis
Pocztówka fotograficzna - Gniezno. Na awersie jest widok pierwszej strony gnieźnieńskiej gazety ,,Lech". Na rewersie znajduje się miedzy innymi nieczytelna pieczątka zakładu produkcyjnego.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
XIX-XX w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
brak

Numer inwentarzowy
MPPPG/H/4584

Licencja otwarta
   
left
   
right