Nasza oferta


Wynik wyszukiwania


Pocztówka fotograficzna, Gniezno, 1919 r.

Opis
Pocztówka fotograficzna - Gniezno. Na awersie widok na ówczesne Starostwo i sejmik powiatowy (obecny Urząd Miasta Gniezna). Na rewersie widnieje nazwa zakładu produkcyjnego: Kunstverlag Bruno Schulz, Breslau.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
XIX-XX w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
brak

Numer inwentarzowy
MPPPG/H/4583

Licencja otwarta
   
left
   
right