Nasza oferta


Wynik wyszukiwania


Pocztówka, Gniezno, 1916 r.

Opis
Pocztówka - Gniezno. Na awersie jest napis: ,,Gruss aus Gnesen" - ,,Pozdrowienia z Gniezna". Na poszczególnych klatkach znajdują się fragmenty gnieźnieńskiej architektury (podpisane również w języku niemieckim): sąd, katedra, widok ogólny, szpital, poczta, koszary dragonów, pomnik Fryderyka III i ulica Fryderykowska (obecnie to ulica B. Chrobrego). Na rewersie widać oznaczenie zakładu produkcji: J. Themal, Posen.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
XIX-XX w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
brak

Numer inwentarzowy
MPPPG/H/4802

Licencja otwarta
   
left
   
right