Nasza oferta


Wynik wyszukiwania

Kafel z wyobrażeniem Dzieciątka Jezus, Gniezno, XV w.

Kafel z wyobrażeniem Dzieciątka Jezus, Gniezno, XV w.

Opis
Kafel z wyobrażeniem Dzieciątka Jezus. To alegoria Wcielenia. Powierzchnia kafla jest nieszkliwiona i ma ceglastą barwę. Przedmiot odkryty w 1994 r. podczas badań prowadzonych na linii brzegowej dawnego Jeziora Świętego.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
XV w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 16,1 cm; długość: 15,9 cm; szerokość: 14,0 cm

Numer inwentarzowy
1994:3/22

Licencja otwarta
   
left
   
right