Zobacz


Wynik wyszukiwania

Kafel z wyobrażeniem maswerku okiennego, Gniezno, XV w.

Kafel z wyobrażeniem maswerku okiennego, Gniezno, XV w.

Opis
Kafel z wyobrażeniem maswerku okiennego. Powierzchnia kafla jest nieszkliwiona o barwie szaro - ceglastej. Odkryty w roku 1994 w trakcie badań prowadzonych na linii brzegowej dawnego Jeziora Świętego.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
XV w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 24,5 cm; długość: 17,5 cm; szerokość: 9,5 cm

Numer inwentarzowy
1994:3/54

Licencja otwarta
   
left
   
right