Nasza oferta


Wynik wyszukiwania

Kafel z herbem Dryja, Gniezno, XV w.

Kafel z herbem Dryja, Gniezno, XV w.

Opis
Kafel z przedstawieniem herbu Dryja. Jest to ostro zakończona tarcza, znajdująca się w ozdobnym kartuszu. Powierzchnia kafla jest nieszkliwiona o barwie szaro - ceglastej. Przedmiot odkryty w 1994 r. podczas badań prowadzonych na linii brzegowej dawnego Jeziora Świętego.

Lokalizacja
Gniezno, województwo wielkopolskie

Datowanie
XV w.

W zbiorach
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wymiary
Wysokość: 16,1 cm; długość: 16,0 cm; szerokość: 14,6 cm

Numer inwentarzowy
1994:3/18

Licencja otwarta
   
left
   
right