Gnieźnieńskie Konwersatoria Historyczne

Wraz z Instytutem Kultury Europejskiej zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Gnieźnieńskie Konwersatoria Historyczne, które odbędą się 15 kwietnia o godz. 17.00 w Instytucie Kultury Europejskiej UAM. Tym razem zajęcia poprowadzi kilku specjalistów, którzy opowiedzą o Gnieźnie i jego historii związanej z obchodami Chrztu Polski. Zapraszamy do włączenia się w dyskusje, które zapoczątkują takie tematy jak:

"Obchody państwowe tysiąclecia państwa polskiego w Gnieźnie", prowadzenie: mgr Grażyna Tyrchan i mgr Marek Szczepaniak

oraz


"Milenium chrztu Polski w Gnieźnie w 1966 r.", prowadzenie: ks. dr Michał Sołomieniuk i ks. prof. dr. hab. Kazimierz Śmigiel

Zajęcia odbędą się 15 kwietnia (piątek) o godz. 17.00 w Instytucie Kultury Europejskiej UAM.
Wstęp wolny!


Idea
Gnieźnieńskie Konwersatoria Historyczne to wspólne przedsięwzięcie Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Ich celem jest popularyzacja historii różnych miejsc, postaci czy całych procesów historycznych związanych z Gnieznem oraz jego okolicami. Inicjatorem tego działania jest prof. dr hab. Janusz Karwat z Zakładu Studiów Gnieźnieńskich IKE UAM. Razem z dr. hab. Leszkiem Wetesko z tego samego Zakładu, a wcześniej długoletnim pracownikiem i wicedyrektorem gnieźnieńskiego Muzeum, sprawują oni nadzór merytoryczny nad przedsięwzięciem.

Konwersatoria różnią się zasadniczo od różnorodnych tematycznych cyklów wykładów, tak popularnych obecnie. Nie są to klasyczne wykłady, a przestrzeń do szerszej dyskusji dotyczącej prezentowanej tematyki – tak jak ma to miejsce podczas prawdziwych akademickich konwersatoriów. Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców, jak i przez pasjonatów interesujących się daną problematyką. Kolejne spotkania odbywać się spotkanie będą co miesiąc.

#chrzest #konwersatoria #GKH #Gniezno