Guzik Wam pokażemy

fot. MPPP w Gnieźnie

Guzik Wam pokażemy
10 przedmiotów – 10 historii

18 maja – 30 czerwca 2019 r.
wystawa w holu głównym Muzeum

 

Przewrotny tytuł wystawy: „Guzik Wam pokażemy” nie jest jedynie prowokacją czy zabawą słowem. Za niewielkimi elementami ubioru, kryje się wielka historia żołnierzy, którzy wyruszyli z Gniezna.

Początkiem i inspiracją do stworzenia wystawy wspólnie z pasjonatami zrzeszonymi w Interaktywnym Muzeum Gniezna jest znalezisko kołobrzeskiego eksploratora Roberta Maziarza, który odnajdując redutę księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego, odnalazł między innymi „jedyneczki”, czyli pułkowe guziki.

1. Pułk Piechoty Legii Poznańskiej tworzony przez księcia Sułkowskiego w Gnieźnie zapisał się nie tylko w historii pierwszego zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego z 1806 roku. W tych guzikach zamknięta jest niezwykła historia, konkretnych bohaterów, która splata się z historią Gniezna i kraju. To właśnie żołnierze Sułkowskiego często Gnieźnianie na reducie kołobrzeskiej w 1807 roku jako jedni z pierwszych świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dlatego też te 3 niewielkie dowody wydarzeń narodowych prezentowane są na fladze.

Kolejne 3 gabloty wypełniają w większości niewielkie przedmioty, często wpisane jednak w historię miasta, tak mocno, że stają się częścią tożsamości gnieźnian i lokalnego sentymentu. Nieotwierana butelka likieru Żupan produkcji Bolesława Kasprowicza rozlewanego w limitowanej serii w 1938 roku na 50. lecie firmy to jedna z 2 nieotwieranych nigdy butelek tego trunku. Stała się ona pretekstem nie tylko do przypomnienia działalności Fabryki B. Kasprowicza, ale także jego osobistego wkładu w rozwój miasta i znaczenia jego poparcia dla wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie w 1918 roku.

Spore zainteresowanie podczas otwarcia wystawy wzbudził także pistolet kieszonkowy SMOK 6,35 mm zaprojektowany i wyprodukowany przez Fabrykę Broni S. Nakulskiego. Ciekawostką dla młodego pokolenia okazała się wirówka do mleka udostępniona przez firmę Trepko, kontynuującą tradycję produkującego przed II wojną światową wirówki do mleka Stanisława Różakolskiego. Są także drobne świadectwa życia kulturalnego, społecznego i produkcyjnego XIX i XX wiecznego Gniezna. Ekspozycja, którą można oglądać do końca czerwca w holu MPPP, jest wspaniałym pretekstem do opowiadania młodzieży o najnowszej historii Gniezna. Wystawa organizowana wspólnie przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i Interaktywne Muzeum Gniezna to tylko jedna z inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy o mieście. Interaktywne Muzeum Gniezna ma także swój projekt w Budżecie Obywatelskim Miasta Gniezna.

http://budzetobywatelski.gniezno.eu/wp-content/uploads/2018/05/lista.pdf

---

Guzik Wam pokażemy
18 maja – 30 czerwca 2019 r.
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Kurator wystawy: Jarosław Mikołajczyk

 

#historia #Gniezno #wystawa #InteraktywneMuzeumGniezna