Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

 

§1
Informacje ogólne


1. Ekspozycje w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (dalej Muzeum) można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych w godzinach otwarcia Muzeum.

2. Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli:

  • w sezonie wiosenno-letnim (kwiecień-wrzesień) 9.00-18.00;
  • w sezonie jesienno-zimowym (październik-marzec) 9.00-17.00.

W poniedziałki muzeum jest nieczynne.

3. Oferta Muzeum dla zwiedzających obejmuje:

  • wystawy stałe, w tym wystawa główna pt. „Początki państwa polskiego”;
  • wystawy czasowe;
  • zajęcia edukacyjne i inne działania popularyzatorskie.

    Szczegółowy program dostępny jest w punkcie informacyjnym przy kasie Muzeum oraz na stronie internetowej www.muzeumgniezno.pl.


4.  Orientacyjny czas zwiedzania wystawy głównej pt. „Początki państwa polskiego” wynosi około 1 godziny.
5.  Teren Muzeum jest chroniony i monitorowany.

§2
Sprzedaż i rezerwacja biletów


1. Zwiedzanie Muzeum jest odpłatne. Wysokość opłat i wykaz osób upoważnionych do zakupu biletu ulgowego, określa cennik dostępny na stronie internetowej oraz w kasie Muzeum.

2. Nieodpłatnym dniem wstępu jest niedziela.

3. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje również wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny; informacje dot. bezpłatnych wydarzeń są dostępne na stronie internetowej.

4. Zakup biletów oraz rezerwacja miejsc na wydarzenia jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

5. Kasa przyjmuje płatność w złotówkach oraz akceptuje karty płatnicze – informacja o obsługiwanych rodzajach kart dostępna jest przy kasie Muzeum.  


§3
Rejestracja grup zorganizowanych


1.  Grupę zorganizowaną, uprawnioną do nabycia biletu grupowego, tworzy co najmniej 10 osób wraz z opiekunami.

2.  Grupy zorganizowane powinny dokonać rezerwacji drogą telefoniczną (t. 61 426 46 41 w. 210) lub mailową (rezerwacje@muzeumgniezno.pl). Rezerwacje przyjmowane są w godzinach otwarcia Muzeum.

3.  W przypadku, gdy grupa nie dokona rezerwacji może być zmuszona czekać na zwolnienie się miejsc na salach ekspozycyjnych.

4.  Za zachowanie grup dzieci i młodzieży podczas zwiedzania odpowiadają opiekunowie (zobowiązani są o dbanie o bezpieczeństwo grupy, zwracanie uwagi na kulturę osobistą oraz dostosowywanie się do poleceń obsługi).


§4
Organizacja zwiedzania


1. Za organizację zwiedzania odpowiedzialni są pracownicy Muzeum, których zadaniem jest zabezpieczanie płynności zwiedzania oraz zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym. Każdy zwiedzający jest zobowiązany do stosowania się do ich uwag.

2. Organizację ruchu turystycznego w Muzeum reguluje zwiedzanie wystawy głównej „Początki państwa polskiego”, które rozpoczyna się co 20 minut, licząc od godziny otwarcia Muzeum.

3. Wejście na sale ekspozycyjne odbywa się w grupach do 60 osób. Wielkość grup regulowana jest przez obsługę, w zależności od ogólnej liczby zwiedzających na wystawie dolnej, która nie powinna przekraczać liczby 150 osób. Ograniczenie wielkości grupy podyktowane jest względami bezpieczeństwa wynikającymi z ogólnych przepisów.

4.  Zwiedzający po zakupie biletu lub potwierdzenia realizacji wcześniejszej rejestracji, czekają na rozpoczęcie się kolejnej tury zwiedzania. Na sale ekspozycyjne wprowadza pracownik obsługi Muzeum.

5.  Istnieje możliwość zwiedzania tylko wystaw stałych, bez wystaw czasowych. W takim przypadku zwiedzający są zobowiązani do poinformowania o tym obsługę.

6.  Ostatnia tura zaczyna się na godzinę przed zamknięciem Muzeum. W takim przypadku możliwe jest zwiedzenie tylko wystawy głównej.

7.    Zwiedzanie wystaw może się odbywać: samodzielnie, z przewodnikiem zewnętrznym, z mobilnym przewodnikiem Muzeum.

§5
Zasady bezpieczeństwa Muzeum


1.    Zabrania się wstępu do Muzeum osobom:

a)  znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
b)  posiadających broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu;
c)  zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie alb w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających lub zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
d)  nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

2.  W Muzeum obowiązują zakazy:
 
a) hałaśliwego zachowania się i biegania;
b) palenia tytoniu;
c) jedzenia i picia w pomieszczeniach wystawowych;
d) fotografowania z użyciem statywu i lampy błyskowej;
e) celowego ślizgania się po posadzkach.

3.  Muzeum jest otwarte dla osób z psami i kotami. Zwierzęta wprowadzone do Muzeum muszą przez cały czas pozostawać pod opieką ich właścicieli/opiekunów i muszą być trzymane na smyczy. Właściciel/opiekun powinien mieć przy sobie książeczkę zdrowia zwierzęcia, a w przypadku psów zaświadczenie z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Właściciel/opiekun bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za psa podczas przebywania na terenie Muzeum.


§6
Postanowienia końcowe

 

1. Zakupienie biletu wstępu do Muzeum lub uczestnictwo w działaniach programowych oferowanych przez Muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2.  Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum oraz w kasach Muzeum.

3.  Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2017 r.

4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających, można zgłaszać pisemnie w punkcie znajdującym się przy kasie Muzeum, drogą elektroniczną lepiej@muzeumgniezno.pl lub telefonicznie 61 426 46 41 w. 209.