Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

 

§1

Informacje ogólne

 1. Ekspozycje w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (dalej Muzeum) można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych w godzinach otwarcia Muzeum.
 2. Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli:

- w sezonie wiosenno-letnim (kwiecień-wrzesień) 9.00-18.00;

- w sezonie jesienno-zimowym (październik-marzec) 9.00-17.00.

W poniedziałki muzeum jest nieczynne, za wyjątkiem poniedziałków w okresie od kwietnia do czerwca.

- kasa zamykana 15 minut przed końcem pracy Muzeum.

 1. Oferta Muzeum dla zwiedzających obejmuje:

- wystawy stałe: „Początki państwa polskiego”, „Piastów malowane dzieje”, „Ceramika gnieźnieńska”, „Sztuka romańska w Polsce”, „Gniezno. Stąd do przeszłości”;

- wystawy czasowe;

- zajęcia edukacyjne i inne działania popularyzatorskie.

Szczegółowy program dostępny jest w punkcie informacyjnym przy kasie Muzeum oraz na stronie internetowej www.muzeumgniezno.pl.

 1. Teren Muzeum jest chroniony i monitorowany.

 

§2

Sprzedaż i rezerwacja biletów

 1. Zwiedzanie Muzeum jest odpłatne. Wysokość opłat i wykaz osób upoważnionych do zakupu biletu ulgowego, określa cennik dostępny na stronie internetowej oraz w kasie Muzeum.
 2. Nieodpłatnym dniem wstępu jest niedziela, za wyjątkiem niedzieli po Nocy Muzeów.
 3. Zakup biletów oraz rezerwacja miejsc na wydarzenia jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 4. Płatności dokonuje się w kasie Muzeum.
 5. Za usługi świadczone przez Muzeum grupy zorganizowane mogą dokonywać płatności przelewem na konto Muzeum w formie przedpłaty lub faktury z odroczonym terminem płatności. W takim przypadku konieczne jest przesłanie na adres mailowy rezerwacje@muzeumgniezno.pl stosownego pisma podpisanego przez osoby upoważnione.

§3

Rejestracja grup zorganizowanych

 1. Grupę zorganizowaną, uprawnioną do nabycia biletu grupowego, tworzy co najmniej 10 osób wraz z opiekunami.
 2. Grupy zorganizowane powinny dokonać rezerwacji drogą telefoniczną (t. 61 426 46 41 w. 210) lub mailową (rezerwacje@muzeumgniezno.pl). Rezerwacje przyjmowane są w godzinach otwarcia Muzeum.
 3. W przypadku, gdy grupa nie dokona rezerwacji może być zmuszona czekać na zwolnienie się miejsc na salach ekspozycyjnych.
 4. W przypadku, gdy spóźnienie grupy przekroczy ponad 5 minut, istnieje zagrożenie utraty rezerwacji i wejście na ekspozycję będzie uzależnione od dostępności wystawy.
 5. Za zachowanie grup dzieci i młodzieży podczas zwiedzania odpowiadają opiekunowie (zobowiązani są o dbanie o bezpieczeństwo grupy, zwracanie uwagi na kulturę osobistą oraz dostosowywanie się do poleceń obsługi). 

§4

Organizacja zwiedzania

 1. Za organizację zwiedzania odpowiedzialni są pracownicy Muzeum, których zadaniem jest zabezpieczanie płynności zwiedzania oraz zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym. Każdy zwiedzający jest zobowiązany do stosowania się do ich uwag.
 2. Organizację ruchu turystycznego w Muzeum reguluje zwiedzanie wystawy głównej „Początki państwa polskiego”. 
 3. Zwiedzanie wystawy głównej przez grupy zorganizowane rozpoczyna się co 20 minut, licząc od godziny otwarcia Muzeum; osoby indywidualne zwiedzają wystawę w trybie dowolnym.
 4. Wejście na sale ekspozycyjne odbywa się w grupach do 60 osób. Wielkość grup regulowana jest przez obsługę, w zależności od ogólnej liczby zwiedzających na wystawie dolnej, która nie powinna przekraczać liczby 150 osób. Ograniczenie wielkości grupy podyktowane jest względami bezpieczeństwa wynikającymi z ogólnych przepisów. 
 5. Zwiedzający indywidualni po zakupie biletu wchodzą bezpośrednio na wystawę główną „Początki państwa polskiego”, o ile w tym czasie nie znajduje się na niej grupa zorganizowana. Grupy zorganizowane  po potwierdzeniu wcześniejszej rejestracji, czekają na rozpoczęcie się kolejnej tury zwiedzania. Ruch na salach ekspozycyjnych reguluje pracownik obsługi Muzeum.
 6. Istnieje możliwość zwiedzania tylko wystaw stałych, bez wystaw czasowych. W takim przypadku zwiedzający są zobowiązani do poinformowania o tym obsługę.
 7. Ostatnia tura zaczyna się na 40 minut przed zamknięciem Muzeum. W takim przypadku możliwe jest zwiedzenie tylko wystawy głównej. Po godzinie 16.20 (w miesiącach od października do marca) oraz po godzinie 17.20 (w miesiącach od kwietnia do września) nie jest możliwe zwiedzanie wystawy głównej.
 8. Zwiedzanie wystaw może się odbywać: samodzielnie, z mobilnym przewodnikiem Muzeum.
  z przewodnikiem muzealnym oraz z przewodnikiem zewnętrznym.

 

§5

Zasady bezpieczeństwa Muzeum

 1. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom:
 1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 2. posiadających broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu;
 3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie alb w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających lub zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
 4. nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.
 1. W Muzeum obowiązują zakazy:
 1. hałaśliwego zachowania się i biegania;
 2. palenia tytoniu;
 3. jedzenia i picia w pomieszczeniach wystawowych;
 4. fotografowania z użyciem statywu i lampy błyskowej;
 5. celowego ślizgania się po posadzkach.
 1. Muzeum jest otwarte dla osób z psami i kotami. Zwierzęta wprowadzone do Muzeum muszą przez cały czas pozostawać pod opieką ich właścicieli/opiekunów i muszą być trzymane na smyczy. Właściciel/opiekun powinien mieć przy sobie książeczkę zdrowia zwierzęcia, a w przypadku psów zaświadczenie z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Właściciel/opiekun bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za psa podczas przebywania na terenie Muzeum.

 

§6

Postanowienia końcowe

 1. Zakupienie biletu wstępu do Muzeum lub uczestnictwo w działaniach programowych oferowanych przez Muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum oraz w kasach Muzeum.
 3. Regulamin obowiązuje od 18 lutego 2020 r.
 4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających, można zgłaszać pisemnie w punkcie znajdującym się przy kasie Muzeum, drogą elektroniczną rezerwacje@muzeumgniezno.pl, telefonicznie 61 426 46 41 w. 210.