500x500

Projekt latający animatorzy kultury

POPULARYZACJA

...i latający socjologowie dla muzeów - cykl warsztatów

500x500

Dotknij historii

AUDYCJE RADIOWE

Radiowe spotkania i słuchowiska historyczne dla dzieci i nie tylko!

500x500

Projekt badawczy

NAUKA

Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych