500x500

Magdalena Beling

DOWiE

Pomocnik muzealny w Dziale Obsługi Wystaw i Edukacji MPPP w Gnieźnie

500x500

Grażyna Burzańska

KADRY

Spec. ds. kadr w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

500x500

Magdalena Eggebrecht

DOWiE

Pomocnik muzealny w Dziale Obsługi Wystaw i Edukacji MPPP w Gnieźnie

500x500

Magdalena Młynek-Fajfer

SEKRETARIAT

Asystentka Dyrektora Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

500x500

Jakub Pera

DAiOT

Kierownik Działu Administracji i Obsługi Technicznej MPPP w Gnieźnie

500x500

Hanna Sibka

DOWiE

Pomocnik muzealny w Dziale Obsługi Wystaw i Edukacji MPPP w Gnieźnie

500x500

Izabela Szczepaniak

KSIĘGOWOŚĆ

St. księgowa w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

500x500

Elżbieta Świerczyńska

KSIĘGOWOŚĆ

Główny Księgowy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie