Klub Przyjaciół MPPPG

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby współtworzyć społeczność skupioną wokół naszego Muzeum i działającą na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, ale też zarazem miło spędzić czas i przy okazji twórczo rozwijać swoje zainteresowania.
 

Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i opinii na temat dotychczasowej działalności Muzeum, ale przede wszystkim do wypracowywania nowych kierunków rozwoju i konsultacji konkretnych projektów. Zależy nam na długofalowej i aktywnej współpracy z przedstawicielami różnych grup odbiorców. Wspólnie z Wami chcemy inicjować projekty jak najmocniej otwarte na potrzeby naszej publiczności.

W zamian za aktywne uczestnictwo w pracach Klubu oferujemy:

  • udział w zamkniętych wydarzeniach dedykowanych klubowiczom (m.in. w warsztatach, pokazach, wykładach i specjalnych oprowadzeniach po nowych wystawach),
  • bezpłatny wstęp do Muzeum
  • dodatkowe pakiety promocyjne (m.in. zniżki na wydawnictwa).

Jedynym warunkiem przyłączenia się do Klubu Przyjaciół Muzeum Początków Państwa Polskiego jest złożenie deklaracji członkowskiej oraz obecność w roboczych spotkaniach (planowane są dwa w ciągu roku).

Wypełnioną deklarację prosimy przesyłać drogą elektroniczną na: magda.robaszkiewicz@muzeumgniezno.pl
 oraz z własnoręcznym podpisem na adres muzeum: Muzeum Początków Państwa Polskiego, ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno.

Pliki do pobrania

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z funkcjonowaniem Klubu Przyjaciół Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie jest Halina Kowalska

Kontakt:
61 426 46 41 w. 209
magda.robaszkiewicz@muzeumgniezno.pl

 

Chcemy, aby nasze Muzeum rozwijało się wspólnie z Wami!