Chrzest - św. Wojciech - Polska

Chrzest – św. Wojciech – Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna [katalog wystawy]

redakcja naukowa: Tomasz Janiak
redakcja wydawnicza: Dariusz Stryniak

publikacja bezpłatna

POBIERZ PLIK ► Chrzest - św. Wojciech - Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna  [plik PDF 36 MB]

252 s. - publikacja elektroniczna [PDF]
ISBN 978–8361391067
Katalog wystawy

Artykuły:
Jerzy Strzelczyk, Gniezno – stolica i metropolia w okresie wczesnego średniowiecza
Dariusz Andrzej Sikorski, Chrzest Polski i początki Kościoła w Polsce (do pierwszej połowy XI wieku)
Miłosz Sosnowski, Est in parte regni ciuitas magna – św. Wojciech w Gnieźnie
Tomasz Sawicki, Gniezno. Centralny ośrodek państwa wczesnopiastowskiego w świetle badań archeologicznych 
Tomasz Janiak, Romańska katedra w Gnieźnie
Jakub Adamski, Katedra w Gnieźnie – Mater ecclesiarum Poloniae i dzieło środkowoeuropejskiego gotyku
Alicja Szulc, Z inspiracji księżnej Jolenty. Klasztory franciszkanów i klarysek w średniowiecznym Gnieźnie
KATALOG: noty katalogowe prezentowanych na wystawie zabytków oraz część albumowa z barwnymi reprodukcjami.

#